Reviews over The white smile company - Opiness - Spreekt uit ervaring (2024)

7.3

29 reviews

Reageer op deze review

  29 Reviews Plaats review

 1. Naomi Kramer

  |

  Premium behandeling bij de White smile company. Na lang overwegen heb ik eindelijk de stap genomen om mijn tanden te laten bleken bij de white smile company in amsterdam. Ik wou het nou toch een keer zelf ervaren en het resultaat mag er zeker wezen!. Pluspunten: Ik werd vriendelijk ontvangen en kreeg van te voren een adviesgesprek om mijn mogelijkheden te bekijken en kreeg ik te zien wat mijn kleurresultaat zou worden. Minpunten: Ik kreeg bij de 3e ronde erg last van m'n kaken door die mondspreider, maar wie mooi wilt zijn moet pijn leiden haha!.

  8.0

  + Reageer op deze review bron: XIND Media

 2. The White Smile Company. Ik ga aanstaande zaterdag naar The White Smile Compant in Amsterdam om mijn tanden te laten bleken. Ik heb een afspraak staan voor een intensive behandeling maar wellicht dat ik daar nog voor een andere behandeling kies. Ik heb jaren gerookt (van mijn q4e tot mijn 22e) maar ben nu sinds een jaar gestopt, en als 'cadeautje' voor mezelf wil mooie stralend witte tanden. Ik lees hele gemengde ervaringen. De een is zeer positief en heeft een prachtig resultaat en de ander is weer enorm teleurgesteld en ziet nauwelijks of zelfs geen resultaat. Jammer, want zo krijgt niemand een ëchte indruk van hoe het is. Hieruit blijkt wel dat de resultaten niet constant zijn. Ik ben erg benieuwd en zal ook eerlijk vragen aan het pesoneel hoe wit het gegarandeerd gaat worden en ik beslis daarna of ik het doorzet of niet. Ik ben benieuwd en ik zal het hier opzetten. Groetjes!. Pluspunten: nog niet. Minpunten: nog niet.

  6.0

  + Reageer op deze review bron: XIND Media

 3. Bas

  |

  the white smile company. Ben erg tevreden. Ze waren gastvriendelijk, duidelijk en ik wist wat me te wachten stond. Ik ben begonnen met die van 99 maar ik denk dat ik toch iets witter wil, dus ga ik over 2 weken terug om die van 69 ook te doen.

  Ik vind ze heel goed, leuke mensen en mooie tanden. Pluspunten: Leuke mensen, duidelijk, mooie tanden. Minpunten: Dat lange liggen.

  10

  + Reageer op deze review bron: XIND Media

 4. Debbie V.

  |

  The White Smile Company Utrecht. Vorige week ben ik in Utrecht geweest voor een premium behandeling. Ik drink heel veel thee en ik zag dat mijn tanden geler waren geworden de laatste tijd dus ik wilde ze laten bleken. Ik was eerst een beetje sceptisch omdat de reacties erg verschillen, maar ik ben toch geweest omdat er toch wel veel mensen positief waren. Ik gelukkig ook.

  Je krijgt eerst een soort intake gesprek, dan kijken ze naar je tanden en daarna laten ze precies zien wat zou worden, en ze waren zelfs lichter dan dat van te voren werd laten zien.

  Premium vond ik toch het mooiste resultaat hebben dus heb ik uiteindelijk daarvoor gekozen. Ik ben echt erg tevreden en kan het echt iedereen aanraden.

  Mvg. Pluspunten: Service, resultaat. Minpunten: Lange zit, mondbitje is wat vervelend.

  8.0

  + Reageer op deze review bron: XIND Media

 5. Jennifer Koops-de Vries

  |

  Tandjes bleken. Een tijdje terug mijn tanden laten bleken in Utrecht.
  Na wat overleggen met de assistente, besloten om te kiezen voor een intensive behandeling.
  2 X 20 minuten leek mij wel even een mooie uitdaging voor een eerste keer.
  Mijn tanden zijn prachtig, en ik heb nergens last van gehad.
  Goed, zo'n bitje zit niet bepaald lekker, maar pijn doet het zeker niet.
  Na ongeveer een uurtje stond ik weer buiten, met mijn prachtige witte tandjes.
  Ik heb zojuist alweer een nieuwe afspraak ingepland, want ik zou ze graag nog lichter hebben.
  Nu kies ik voor de VIP, een smak geld, maar wel het allermooiste resultaat.
  En de garantie dat ik ze nergens witter kan krijgen!!. Pluspunten: Tijd, na een uurtje stond ik alweer buiten.
  Resultaat, heeft precies gedaan wat me van te voren beloofd is. Minpunten: mondbitje zit niet zo lekker.
  Ik moest mezelf nogal eens op de stoel omhoop hijsen, had steeds het idee dat ik wegzakte, niet zo makkelijk met zo'n lamp in je mond.

  10

  + Reageer op deze review bron: XIND Media

Plaats een review

Reviews over The white smile company - Opiness - Spreekt uit ervaring (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6485

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.